ALMELO - Stichting GelijkSpel – initiatiefnemer van de muziektheatervoorstelling DHLOMO – is op zoek naar zichtbare en onzichtbare clubhelden bij de voetbalverenigingen in Oost-Nederland. Mensen op en buiten het (zaal-)voetbalveld die initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan meer saamhorigheid en die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging. Leden van verenigingen kunnen hun clubheld voordragen, zodat deze op woensdag 28 juni a.s. in het zonnetje gezet kunnen worden tijdens een speciale bijeenkomst voorafgaand aan DHLOMO in het stadion van Heracles Almelo. De KNVB omarmt het initiatief en ondersteunt de zoektocht.


Gelijkspel maakt met DHLOMO een voorstelling die de legendarische Zuid-Afrikaanse voetballer Darius Dhlomo centraal stelt. De voetballer, bokser, muzikant en politiek activist heeft zich zijn hele leven ingezet voor gelijke kansen voor iedereen. Als zwarte voetballer in Oost-Nederland speelde hij vanaf 1958 bewust en onbewust een verbindende rol in meer acceptatie voor voetballers van kleur en bewustwording over de effecten van racisme en discriminatie op en buiten het veld. Anno 2023 is er nog steeds winst te boeken in het terugdringen van racisme en discriminatie. GelijkSpel en de KNVB komen graag in contact met die mensen die zorg dragen voor acceptatie en onderlinge saamhorigheid tussen leden en bezoekers van verenigingen. ‘Het verhaal van Darius Dhlomo is een ontzettend inspirerend verhaal. Niets voor niets wordt er een voorstelling over hem gemaakt. Wat Darius in zijn tijd betekende voor mensen binnen én buiten de lijnen, heeft tot op de dag van vandaag impact. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er bij alle verenigingen in de regio een ‘Darius’ rondloopt. Die willen we ontmoeten, want hun inzet verdient alle lof’, aldus Ilona Kevelham, producent bij GelijkSpel.

‘Als zwarte voetballer in Oost-Nederland speelde Darius Dhlomo vanaf 1958 bewust en onbewust een verbindende rol in meer acceptatie voor voetballers van kleur en bewustwording over de effecten van racisme en discriminatie op en buiten het veld.’

De thematiek van de voorstelling sluit naadloos aan bij het programma ‘Ons voetbal is van iedereen’ dat de KNVB in 2020 introduceerde; een aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het Nederlandse voetbal. De campagne OneLove is één van de 20 maatregelen van het plan. Het onderschrift hiervan ‘football has the power to unite people’, is geïnspireerd op een uitspraak van Nelson Mandela. Een goede vriend van Darius Dhlomo.

Clubhelden verdienen applaus
Maarten Vruggink, verenigingsadviseur bij de KNVB ziet de veranderingen die verenigingen doormaken: ‘Vanuit mijn rol probeer ik onder andere een positieve bijdrage te leveren aan een meer inclusief en divers verenigingsbeleid in Oost-Nederland. Ik zie daar prachtige initiatieven ontstaan die ervoor zorgen dat verenigingen meebewegen met de wereld om ons heen. De mensen die deze initiatieven ontwikkelen zijn vaak onzichtbaar of vinden hun bijdrage vanzelfsprekend. Ik vind het belangrijk dat we onze dankbaarheid richting hen uitspreken. Maar ik zou ze ook met elkaar in contact willen brengen, zodat ze elkaar kunnen inspireren. Tegelijkertijd vermoed ik dat er nog veel meer mensen bij de verenigingen zijn die impact maken, met wie we nog helemaal geen contact hebben. Ook hen zou ik graag ontmoeten’.

Gelijke kansen op de voetbalvelden en in de zaal
Tot en met 25 juni a.s. kunnen de clubhelden uit Oost-Nederland worden voorgedragen op een speciale actiepagina op de website van DHLOMO. Heel concreet wordt gezocht naar die verbindende mensen binnen het zaal- en veldvoetbal die er dag in dag uit voor zorgen dat hun vereniging een plek is waar iedereen gelijk is, zich thuis mag voelen en die alle leden het gevoel geven dat ze erbij horen.

Meer informatie over de zoektocht naar clubhelden, het profiel én het inschrijfformulier is te vinden op dhlomo.nl/clubhelden