ALMELO - Provincie Overijssel gaat tijdens het verdiepende onderzoek naar schades aan woningen langs Kanaal Almelo-de Haandrik, alleen spoedeisende werkzaamheden aan het kanaal uitvoeren. Geplande werkzaamheden worden uitgesteld zolang het onderzoek loopt. Dat heeft Gedeputeerde Staten besloten na gesprekken met inwoners en gemeenten.


‘In gesprekken met bewoners horen we de zorgen die ze hebben over hun woning en hun toekomst. Iedereen is erbij gebaat dat er rust terugkomt in het gebied. Werkzaamheden aan het kanaal dragen daar niet aan bij en zorgen voor meer onrust. Daarom doen we voorlopig alleen iets als dit strikt noodzakelijk is’, licht gedeputeerde Boerman het besluit toe.

Spoedwerkzaamheden vervangen damwanden Vroomshoop
Op een traject van 800 meter in Vroomshoop moeten op korte termijn de damwanden vervangen worden. Het gaat om de locatie tussen Schoolstraat 17 en Fortwijk. Uitstel zou een te groot risico voor gebruikers en de omgeving zijn. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart. Omwonenden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd en er zijn digitale informatiebijeenkomsten geweest.

Dagelijks onderhoud en beheer
Het dagelijks beheer en onderhoud rondom het kanaal gaat wel door. Denk hierbij onder andere aan maaien van de oevers, brugbediening en inspecties. Dit laatste is op verzoek van inwoners zelfs geïntensiveerd nadat er klachten kwamen over de vaarsnelheid van de scheepvaart.

Verdiepend onderzoek
De provincie Overijssel laat extra onderzoek doen naar de oorzaak van schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Uit eerder onderzoek bleek dat een beperkt deel van de schades kan komen door werkzaamheden aan het kanaal. Daar wordt nu op specifieke punten verdiepend onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is in handen van onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares en wordt begeleid door experts uit het hele land.