ALMELO - Langs Kanaal Almelo-De Haandrik vindt verdiepend onderzoek plaats naar schades aan de woningen. De eerste fase is afgerond. Dit betreft het bureauonderzoek, een diepere analyse van bestaande gegevens en het opstellen van het onderzoeksplan. Het veldonderzoek is in volle gang en wordt naar verwachting eind juni afgerond. Het onderzoek is in handen van onderzoeksbureau Deltares en wordt begeleid door diverse experts.


Na de afronding van het veldonderzoek zijn er laboratoriumproeven en analyseren de onderzoekers de opbrengst. De provincie verwacht in juli een voortgangsrapportage te ontvangen, die dan ook wordt gedeeld met de omgeving en betrokken besturen. De rapportage gaat in op de stappen die zijn gezet en het onderzoeksproces dat nog volgt. De voortgangsrapportage geeft nog geen antwoorden op de onderzoeksvragen. Het eindrapport van het gehele onderzoek wordt in september opgeleverd. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt dan bekeken welke stappen er gezet moeten worden.

Veldonderzoek: wat gebeurt er allemaal?
Voor het onderzoek worden onder andere op een aantal plekken boringen gedaan. Deze boringen laten zien waar de ondergrond van het pand uit bestaat. De eigenschappen van de grond worden bestudeerd met laboratoriumonderzoek. Voor de waterhuishouding zijn er peilbuizen in de eerder gemaakte boringen geplaatst. Daarmee meten de onderzoekers de grondwaterstand over een langere periode. Hiermee onderzoekt Deltares het effect van het waterpeil op de ondergrond. Voor de staat van het pand en de fundering bekijkt Deltares de panden nauwkeurig. Ook graven de onderzoekers een put naast sommige panden om de fundering te bekijken.

Spoedwerkzaamheden vervangen damwanden Vroomshoop
Tijdens het onderzoek worden er geen werkzaamheden aan en rond het kanaal uitgevoerd. Alleen spoedeisende werkzaamheden worden uitgevoerd. Op een traject van 800 meter in Vroomshoop moeten op korte termijn de damwanden vervangen worden. Het gaat om de locatie tussen Schoolstraat 17 en Fortwijk. Uitstel zou een te groot risico voor gebruikers en de omgeving zijn. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart. Omwonenden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd en de voorbereidingen voor de monitoring van woningen wordt getroffen.