OVERIJSSEL - Organisaties zijn druk bezig met de voorbereidingen van de evenementen, die weer doorgang vinden nu er geen beperkende maatregelen meer zijn. Overijssel stelt ook dit jaar voor bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen een subsidie beschikbaar. Er zijn vijftien evenementen die een bijdrage van de provincie ontvangen.


De evenementenbranche ziet na een moeizame periode eindelijk perspectief. Vorig jaar werden meerdere bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen geannuleerd of doorgeschoven. De provincie ziet het aantal aanvragen toenemen ten opzichte van 2021, maar deze is nog niet op het niveau van de jaren ervoor. Naast de vijftien toegekende bijdragen worden dit jaar acht evenementen georganiseerd die in coronatijd zijn uitgesteld. Deze evenementen hebben in 2020 of 2021 een bijdrage van provincie Overijssel ontvangen.

'Ik kijk er naar uit!"

Gedeputeerde Eddy van Hijum (vrijetijdseconomie): “De evenementenbranche heeft het zwaar gehad de afgelopen coronajaren. Gelukkig kan er nu weer meer en leven initiatieven weer op. De branche en de bezoekers staan te trappelen om aan de slag te gaan. Vijftien kleinere evenementen hebben een subsidie gekregen om weer een start te maken en mooie dingen mee te doen. Ik kijk er naar uit!”

Is het onderscheidend genoeg

De subsidie voor bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen is een eenmalige subsidie van maximaal € 10.000,-. De totale begroting van het evenement moet minimaal € 20.000,- zijn. De onafhankelijke Adviescommissie Evenementen Overijssel beoordeelt de subsidieaanvragen. Zij kijkt onder meer naar het onderscheidend karakter, aansluiting bij het DNA van Overijssel en de regionale uitstraling. Bij elkaar opgeteld kent de provincie € 147.603,- toe aan de volgende vijftien evenementen:

 • Maker Festival Twente

 • Booster

 • Batavierenrace

 • Jumping Schroder

 • Kunstenlandschap

 • Festival De Vecht

 • Kindercorso Vollenhove

 • Stadsfestival

 • Glasrijk

 • Dutch Masters of MTB

 • Landgoed Twente Marathon

 • Ster van Zwolle

 • Hellendoorn Rally

 • The Overkill Festival

 • Kerst in Oud Kampen