OVERIJSSEL - Afvaldumping, betreden van verboden (natuur-) gebieden, vernieling van flora en fauna en stropen, te snel varen, crossen, illegale visserij en illegaal kamperen en geluidsoverlast zorgen voor veel ergernis bij bewoners en recreanten in Overijssel. Bovendien zijn deze activiteiten schadelijk voor onze natuur. Juist nu, in dit jaargetijde, zijn er veel broedende vogels en jonge dieren die last kunnen hebben van loslopende honden.


Nu steeds meer mensen van de Overijsselse natuur en wateren komen genieten zijn goede afspraken belangrijk om het voor iedereen plezierig en veilig te houden en om de natuur te beschermen. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners en recreanten samen blijven genieten van de unieke natuur en cultuur die Overijssel te bieden heeft, is controle belangrijk. Partijen als Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, waterschappen, de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland en landgoedeigenaren hebben allemaal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst die nauw met elkaar samenwerken bij het surveilleren in de waterrijke gebieden rondom Zwolle. Dit zijn bijvoorbeeld boswachters, jachtopzieners of handhavers op het water. Ook de politie is een belangrijke partner.

Door deze aangescherpte samenwerking worden kennis, vaardigheden en materieel onderling gedeeld. Dat maakt de uitvoering van toezicht en handhaving efficiënt en effectief. Zo blijft er een goed evenwicht bestaan tussen de verschillende belangen in een gebied en houden wij samen de natuur en wateren in Overijssel gezond, veilig en bereikbaar voor iedereen die ervan wil genieten.