ALBERGEN - De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel oordeelt dat het COA gebruik kan maken van de omgevingsvergunning die is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen. Het COA vroeg de omgevingsvergunning aan voor de verbouw en het brandveilig gebruiken van een hotel in Albergen voor de opvang van asielzoekers en statushouders.


Niet in strijd met goede ruimtelijke ordening

De voorzieningenrechter oordeelt dat vooralsnog niet is gebleken van strijd met een goede ruimtelijke ordening of van een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. Het COA kan daarom verder gaan met de werkzaamheden en het voorbereiden van de komst van 150 asielzoekers en statushouders naar het hotel in Albergen.

Voorlopig oordeel

De beslissing van de voorzieningenrechter is een voorlopig oordeel. De rechtbank Overijssel streeft ernaar om alle ontvangen bodemzaken zo spoedig mogelijk te behandelen in een meervoudige kamer. Nadat uitspraak is gedaan door de rechtbank bestaat voor partijen nog hoger open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.