ALMELO - Vorig jaar heeft de provincie op sommige plaatsen verkeersmaatregelen genomen om de damwanden te beschermen tegen de druk van voertuigen in de berm. Een daarvan was het plaatsen van verkeersborden om automobilisten te ontmoedigen om in de berm te parkeren. Helaas hebben deze borden niet genoeg effect gehad. Daarom zijn de borden vervangen door verbodsborden. Het is tussen de De Jongstraat en de Doctor H.J. Postlaan in Bergentheim langs het kanaal verboden te parkeren in de berm.In Bergentheim is vorig jaar naast bebording ook een geleiderails geplaatst, zodat automobilisten niet door de berm kunnen rijden. Daardoor blijft de berm aan de kanaalzijde veilig en stabiel. Een bijkomend effect van de geleiderail is dat automobilisten uitwijken naar de andere berm. Die wordt nu stuk gereden. Dit heeft de aandacht van de gemeente en de provincie.

Verder worden er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op de plaatsen waar leidinginspectiebedrijf Terra Carta onderzoek doet naar de kabels en leidingen die onder de damwand liggen. Om hun werk veilig te kunnen uitvoeren, wordt de weg waar nodig tijdelijk voor de helft afgezet tussen Vroomshoop en Bergentheim. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in februari 2023 afgerond.

Naast het nemen van de verkeersmaatregelen is men kwetsbare stukken vaker gaan monitoren. Daardoor heeft men iedere week de juiste informatie over de damwand en kan men de veiligheid garanderen. In 2023 gaat deze monitoring door. Deze maand nog zijn 12 sensoren geplaatst om de scheefstand van damwanden te monitoren in Vroomshoop, aan de westelijke kant van het kanaal tussen Vierzonenweg 38 en de Grote Puntbrug. "Waar nodig treffen wij extra maatregelen. We blijven monitoren tot aan de aanpak van de damwanden".