WIERDEN - De provinciale weg N350 tussen Wierden en Rijssen is van maandag 22 juli tot en met maandag 5 augustus afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting geldt voor de hoofdrijbaan en de parallelweg voor het gedeelte bebouwde komgrens Wierden tot aan het ecoduct De Grimberg.


Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de parallelweg. Overijssel vervangt in die periode het asfalt op de hoofdrijbaan. Daarnaast worden van maandag 26 augustus tot en met zaterdag 31 augustus kleine reparaties uitgevoerd aan de parallelweg.

Planning in fases

De N350 is een erg drukke weg. Provincie Overijssel heeft in overleg met de gemeente Wierden en betrokken belanghebbenden bewust gezocht naar een gunstige periode voor het onderhoud. De werkzaamheden worden daarom in de zomervakantie uitgevoerd. Er is dan minder woon-werkverkeer en de parallelweg wordt niet gebruikt door schoolgaande fietsers. Er is ook rekening gehouden met lokale evenementen zoals de Wiezo.

De werkzaamheden zijn verdeeld in fases om de hinder voor aanwonenden tot een minimum te beperken:

 • Fase 1 (maandag 22 juli tot en met zaterdag 27 juli)
  Eerste deel werkzaamheden aan de hoofdrijbaan. Eerste rotonde vanaf Wierden (Enterweg) is bereikbaar. Eerste rotonde (Kloosterhoekweg) vanaf Rijssen is dan afgesloten.
 • Fase 2 (maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus)
  Tweede deel werkzaamheden aan de hoofdrijbaan. Eerste rotonde (Enterweg) vanaf Wierden is dan afgesloten.
 • Fase 2a (twee nachten: maandag 29 juli op dinsdag 30 juli en dinsdag 30 juli op woensdag 31 juli)
  Werkzaamheden aan de hoofdrijbaan N350 bij de op- en afrit A35 zuidzijde. De op- en afrit zuidzijde is dan afgesloten.
 • Fase 3 (weekend van 2 tot en met 5 augustus)
  Werkzaamheden aan de hoofdrijbaan N350 bij de op- en afrit A35 noordzijde. De op- en afrit noordzijde is dan afgesloten.
 • Fase 4 (maandag 26 tot en met zaterdag 31 augustus)
  Werkzaamheden aan de parallelweg. Geen belemmering voor het doorgaand verkeer op de hoofdrijbaan.
  De aannemer verwijdert tijdens de werkzaamheden kleine bomen tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg. Deze bomen kunnen op deze plek niet goed groeien. Na het verwijderen wordt de grond verbeterd. In het juiste seizoen worden nieuwe bomen aangeplant.

Omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden zijn zowel de N350 als de parallelweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de parallelweg wordt gebruikt als sluiproute. Alleen voor aanwonenden, bestemmingsverkeer, hulpdiensten en de bus wordt een uitzondering gemaakt. Verkeersregelaars zien hierop toe. Voor automobilisten is er een omleidingsroute via de N35 en de N347 of de A1. De omleidingsroutes wordt met borden aangegeven en is ook te vinden op www.bereikbaar.overijssel.nl.

Advies aan weggebruikers

Weggebruikers van de N350 dienen rekening te houden met verkeershinder. Het advies is om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te raadplegen. Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits. Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg als ook de aanwijzingen van verkeersregelaars. Voor wie dat mogelijk is: pak eens de fiets of werk wat vaker thuis.

Noodzaak tot onderhoud

De N350 wordt intensief gebruikt door zowel personenauto- als vrachtverkeer. Daardoor raakt het wegdek na verloop van jaren in een steeds slechtere toestand. Om de weg weer in goede conditie te brengen, voert Provincie Overijssel regulier groot onderhoud uit. Dit bestaat uit het verwijderen van bestaand asfalt en het aanbrengen van twee lagen nieuw asfalt. Na dit groot onderhoud kan het gerepareerde stuk N350 weer tien jaar mee. Zie voor meer informatie www.overijssel.nl/N350.