ALBERGEN - De kortgedingrechter van de rechtbank Overijssel oordeelt dat de eigenaresse van hotel ’t Elshuys in Albergen de getekende koopovereenkomst moet nakomen. De hoteleigenaresse wilde de verkoop terugdraaien door de getekende koopovereenkomst te vernietigen omdat er volgens haar sprake was van dwaling dan wel bedrog.


Koopovereenkomst vernietigen

Nadat de koopovereenkomst werd gesloten, probeerde de verkoper de koop terug te draaien. Het COA maakte duidelijk dat dit niet kon en de hoteleigenaresse reageerde daarop dat zij dit snapte. Ze bracht daarna, voordat de overdracht plaatsvond, het COA alvast de sleutel zodat zij de beveiliging voor het hotel konden regelen. Ook stuurde ze het COA de factuur voor overname van de inventaris. De kortgedingrechter oordeelt dat deze feiten er niet op wijzen dat de vrouw van de koopovereenkomst af wilde.

Geen sprake van bedrog

Volgens de rechter is er geen sprake van bedrog, omdat het COA de eigenaresse dan opzettelijk om te tuin zou hebben geleid. Uit contacten tussen de eigenaresse, haar makelaar en het COA blijkt dat duidelijk was dat het COA het hotel wilde gebruiken als asielzoekerscentrum. Daarmee heeft zij open kaart gespeeld over de bedoelingen met het hotel. Daarnaast liet de makelaar van de vrouw tijdens het verkoopproces aan het COA weten dat er veel meer slaapplaatsen gecreëerd konden worden dan het hotel oorspronkelijk had. Ook van dwaling is dus geen sprake. De vrouw moet dus nakomen wat zij met het COA heeft afgesproken.