ALMELO - Blaffend, schuw of juist druk kwamen zes asielhonden acht weken geleden voor het eerst op het terrein van de penitentiaire inrichting (PI) Almelo. Donderdag 3 november hadden de honden hun laatste van zestien intensieve trainingen onder leiding van trainers van Dutch Cell Dogs binnen de muren van de gevangenis. Dankzij de training, zorg en aandacht van de gedetineerden zijn ze succesvol heropgevoed. Ook de gedetineerden die ze trainden hebben de nodige stappen gezet.


Hebben de asielhonden extra aandacht nodig, dit geldt vaak ook voor de gevangenen. Penitentiair inrichtingswerker Jurien is al enkele jaren nauw betrokken bij de projecten van Dutch Cell Dogs in PI Almelo. Ze vertelt: “Het zijn vaak gedetineerden die bij ons op de Extra Zorgvoorziening verblijven. Dit zijn mannen die het vaak niet redden op een reguliere gevangenisafdeling en extra zorg en aandacht nodig hebben. Niet alleen de honden bloeien op, ook de gedetineerden. Iemand die het bijvoorbeeld erg lastig vindt om contact te maken met mensen, wordt door de omgang met zijn hond een stuk socialer. Dat zie je terug in zijn gedrag op de afdeling. Hij krijgt zelfvertrouwen, wordt weer onderdeel van een groep en durft ook dingen te delen met het personeel. Dat is heel waardevol en ook van belang voor de re-integratie van de gedetineerde.”

Minna Yrjana is als trainer van Dutch Cell Dogs al zes jaar betrokken bij de trainingen in PI Almelo. In andere justitiële inrichtingen lopen vergelijkbare projecten. “We werken samen met dierenasiels in het hele land en willen kansen bieden aan ernstig verwaarloosde of mishandelde asielhonden. Het leven achter tralies is geen pretje. Dit lukt heel goed met ons project. Inmiddels zijn er in elf jaar tijd zo’n 1200 honden getraind en daarvan heeft liefst 97 procent een nieuw baasje gevonden.”

De eerste uitdaging is altijd om geschikte koppeltjes te maken van asielhonden en gedetineerden. Minna: “Dit gebeurt tijdens de eerste training. We kijken dan naar de persoonlijkheid van iemand. Is hij rustig of juist druk. Hoe gaat –ie met een hond om? Een heel druk persoon koppelen we bijvoorbeeld aan een drukke hond, zodat hij als het ware een spiegel wordt voorgehouden. Is er sprake van een heel bange hond, die altijd – en vaak met geweld – is gecorrigeerd, dan kiezen we een persoon met veel geduld. Soms is een goede match ook gewoon een kwestie van gevoel.”

De trainer van Dutch Cell Dogs ziet niet alleen de honden zich in positieve zin ontwikkelen, dat geldt eveneens voor de deelnemende gedetineerden. “Je ziet gaandeweg de trainingen steeds meer contacten en interactie met elkaar, met ons en ook richting personeel. De gevangenis is niet een plek waar je je heel kwetsbaar kunt opstellen. Bij onze trainingen kan dat wel. Dat helpt ze verder. Contacten tussen mens en dier zijn heel waardevol voor je ontwikkeling.”