AMELO - Auteur Frank Krake uit Hengelo heeft in de loop der jaren al heel wat boeklezingen gegeven op tal van plekken in het hele land. Woensdagavond 20 juli verzorgde hij een lezing op een niet alledaagse locatie: de penitentiaire inrichting in Almelo. Zo’n tachtig gedetineerden kwamen luisteren naar het verhaal over zijn laatste boek: ‘De grootste bankoverval aller tijden’.

“Tijdens een lezing die ik afgelopen voorjaar gaf over mijn boek werd ik aangesproken door één van de aanwezigen. De man vertelde dat hij werkzaam was in de gevangenis van Almelo. En of ik wellicht interesse had om een lezing te geven voor gedetineerden. Hij vertelde er bij dat er normaal gesproken geen reclame wordt gemaakt voor een bankoverval binnen de gevangenismuren, maar dat dit verhaal het juist verdient om overal verteld te worden, dus ook in de gevangenis.”

De gevangenis speelt bovendien een prominente rol in het boek. Zowel het voormalige Huis van Bewaring in Almelo als de inmiddels gesloten gevangenis De Kruisberg in Doetinchem komen aan bod. Het boek gaat over de bankoverval die een regionale verzetsploeg in de Tweede Wereldoorlog pleegde op de bank in Almelo. De Duitsers hadden hier tientallen miljoenen guldens opgeslagen.

Frank Krake, zelf geboren in Almelo, hoefde niet lang na te denken over dit bijzondere verzoek. Er werd een afspraak gemaakt en woensdagavond was het dus zo ver. In de sportzaal in de penitentiaire inrichting waren stoelen neergezet waar gedetineerden en een aantal gevangenismedewerkers de lezing van Krake konden volgen. In ruim een uur nam de auteur zijn gehoor mee terug naar de jaren 1940-1945. Om ze te vertellen over de bankoverval die in het diepste geheim was voorbereid en waarvoor de Nederlandse regering in ballingschap in Londen toestemming had gegeven.

“Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik kon verwachten, maar kijk terug op een zeer geslaagde lezing”, zo blikt de auteur terug op zijn allereerste optreden in de gevangenis. Dat de lezing in de smaak viel bij de gedetineerden bleek wel uit het feit dat verschillende gedetineerden Krake na afloop persoonlijk kwamen bedanken voor zijn verhaal.

Bovendien moest de schrijver tal van vragen beantwoorden uit de zaal. Zoals: Wat hij verdiend heeft met zijn boeken (“2 euro per boek”), waarom hij dit boek heeft geschreven (“Omdat dit verhaal vertelt moet worden”), of er een film wordt gemaakt over deze bijzondere oorlogsgeschiedenis (“Dat heb ik zelf niet in de hand”) en wat er gebeurd is met de buit (“Dan moet je het boek lezen”). Om dat laatste punt kracht bij te zetten stelde Frank Krake nog een boek beschikbaar voor de gevangenisbibliotheek in PI Almelo.