ALMELO - Betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen op dinsdagavond 30 november meepraten en reageren op het eerste schetsontwerp voor het pilotproject Duurzaamheidsroute A35. Met dit pilotproject verkennen Rijkswaterstaat, de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden de mogelijkheden voor duurzame zonne-energie opwek langs de rijkswegen A35, N35 en een de A1 bij knooppunt Buren.

Online bijeenkomst dinsdag 30 november
Tijdens de online bijeenkomst op dinsdag 30 november (van 19:00 tot 21:00 uur) kunnen geïnteresseerden reageren op het eerste schetsontwerp van de Duurzaamheidsroute A35. Dit ontwerp is opgesteld op basis van ideeën en wensen van omwonenden, weggebruikers en ondernemers. In de online bijeenkomst zal per gemeente worden ingezoomd op het schetsontwerp. Ook wordt besproken hoe hoe de opwek van duurzame zonne-energie mogelijk kan worden ingepast.


Aanmelden
Interesse in de schetsontwerpen? Aanmelden voor de online bijeenkomst kan via de website www.duurzaamheidsroutea35.nl

Lokale gesprekken als basis
Ongeveer 850 weggebruikers, grondbezitters en andere geïnteresseerden praatten afgelopen september en oktober mee over de Duurzaamheidsroute A35. Er is meegedacht over geschikte locaties, ontwerpen en randvoorwaarden voor de opwek van duurzame zonne-energie langs de rijkswegen. Deze informatie uit de omgeving is verwerkt in een aantal bouwstenen die, samen met bestaand beleid en de geldende verkeersveiligheidseisen, de basis vormen voor het schetsontwerp van de Duurzaamheidsroute A35.

Talud A35 Almelo
Voor Almelo is gekeken welke mogelijkheden het zuidelijke talud van de A35 biedt, ter hoogte van het XL Park.

Visie Duurzaamheidsroute A35
We bouwen met het schetsontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35 voort op het idee van de A35 als een meanderende weg. Zorgvuldig ingepast in de landschappen van Twente. Het landschap en haar karakteristiek langs de weg vormen de basis voor het ontwikkelen van duurzame energie. In de buitengebieden staat de ervaring van het landschap voorop. In de stedelijke landschappen wordt nadrukkelijk een relatie gezocht tussen de weg en energieopwekking. Over deze visie en het schetsontwerp gaan we graag op dinsdagavond 30 november verder in gesprek met geïnteresseerden, omwonenden, weggebruikers en ondernemers aan de route.

Hoe verder
Het project bevindt zich nog steeds in de verkenningsfase. Dat houdt in dat er samen met de omgeving wordt gekeken of de opwek van voldoende duurzame zonne-energie langs de rijkswegen haalbaar is. De opbrengsten van de online bijeenkomst op 30 november worden meegenomen in de verdere uitwerking van het schetsontwerp. Daarna zal het schetsontwerp op verschillende haalbaarheden worden getoetst. Uiteindelijk nemen de bestuurders van de verschillende gemeenten een gezamenlijk besluit over het wel of niet doorlaten gaan van dit pilotproject.

Meer weten over de Duurzaamheidsroute A35?
Meer informatie en veel gestelde vragen over de opwek van hernieuwbare energie langs de rijkswegen A35 en N35 staat op de website www.DuurzaamheidsrouteA35.nl.