ALMELO - Het college van burgemeester en wethouders van Almelo heeft besloten het leegstaande kantoorpand van de voormalige Regionale Medische Dienst (RMD) aan de Haven Noordzijde 39 aan te bieden als tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers. Het Rijk heeft iedere Veiligheidsregio opdracht gegeven extra vluchtelingen op te vangen. Voor Twente gaat het in totaal om 450 plekken. Almelo dient naar rato 60 vluchtelingen extra op te vangen. De brandweerpost Noord, die drie maanden in gebruik was als noodopvanglocatie, is volgens afspraak inmiddels gesloten.

RMD-gebouw tijdelijke crisisnoodopvanglocatie


Het college gaat het gebouw van de voormalige Regionale Medische Dienst (RMD) per direct geschikt maken als crisisnoodopvanglocatie. Dat betekent dat er slaap- en sanitaire voorzieningen komen en ruimtes voor dagbesteding. Het gebouw wordt momenteel nog bewoond door antikrakers in afwachting van herontwikkeling. De eerste asielzoekers die hun intrek nemen in het pand worden eind oktober verwacht. Deze week wordt een start gemaakt met voorbereidende werkzaamheden om de tijdelijke opvang in gereedheid te brengen.

Periode


De crisisnoodopvang geldt voor de periode tot 1 januari 2023 met een uitloop tot 1 april 2023. Belangrijk is dat een veilige en beheersbare opvang gerealiseerd wordt. Er zijn permanent beveiligers aanwezig die voor een goed verloop van deze tijdelijke noodopvang zorgen.

Tijdelijke crisis noodopvangplekken


Om de landelijke crisis in de opvang van asielzoekers het hoofd te bieden heeft het kabinet alle Veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd extra noodopvangplekken voor asielzoekers te creëren. In Twente is afgesproken dat iedere gemeente naar rato van het inwoneraantal noodopvangplekken aanbiedt. Met het tijdelijk opvangen van extra asielzoekers in Almelo, draagt de gemeente bij aan het oplossen van de maatschappelijke en humanitaire noodsituatie.