ALMELO - Dinsdag 29 september is er vanaf 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad.

Agenda

  • Vragenhalfuur. Hierin stellen raadsleden korte vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Zienswijze begrotingswijziging Regio Twente. Het college stelt voor de begrotingswijziging op onderdelen af te wijzen.
  • Vastellen Omgevingsvisie. Hoe ziet de omgeving er in de toekomst uit.

Lees de volledige agenda
Live meekijken

Inspreken

Wie wil inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, kan zich voor maandag 28 september 15.00 uur melden bij de griffie via (0546) 54 13 91 of raadsgriffie@almelo.nl. U kunt dan inspreken in de vorm van een digitale schriftelijke bijdrage.