ENSCHEDE - Met het pilotproject Duurzaamheidsroute A35 onderzoeken 6 Twentse gemeenten samen met o.a. Rijkswaterstaat of en hoe de opwek van duurzame energie langs de N35/A35 mogelijk is.

Op dit moment bevindt de pilot zich in de verkenningsfase. Gemeente Enschede nodigt inwoners, weggebruikers, grondeigenaren en andere geïnteresseerden uit hierover in gesprek te gaan op 14, 15 of 16 september.

Meepraten via gesprekken en/of enquête

Gemeente Enschede gaat op 14, 15 en 16 september online in gesprek over de mogelijkheden voor de opwek van duurzame zonne-energie langs de N35/A35. Tijdens deze gesprekken inventariseert de gemeente wensen, ideeën en aandachtspunten voor de opwek van zonne-energie langs de N35/A35. Voor elk van de drie stadsdelen waar de Rijksweg doorheen loopt is een avond georganiseerd, maar het staat inwoners vrij een willekeurige avond te kiezen. Op www.duurzaamheidsrouteA35.nl staat meer informatie over de gesprekken en hoe men zich daarvoor kan aanmelden. Naast de gesprekken kunnen inwoners via deze website ook meepraten door een enquête in te vullen.

Schetsontwerp en haalbaarheidsplan

Met de opgehaalde informatie werken we toe naar een schetsontwerp en haalbaarheidsplan. Eind van dit jaar neemt de Stuurgroep een besluit over de verdere planvorming rondom de Duurzaamheidsroute A35. De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de gemeenten, Provincie Overijssel, Enexis en Rijkswaterstaat.

Twentse samenwerking

De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van 6 gemeenten (Enschede, Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) met Rijksdiensten, de Provincie Overijssel, waterschap en netbeheerders. Uit eerdere gesprekken over de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) kwam naar voren dat er voorkeur is voor de opwek van duurzame energie langs rijkswegen.