ALMELO - Op verschillende plekken in de stad is een lint van bloemen ingezaaid. Deze bloeiende bermen, groenstroken en parken zien er fleurig uit. Maar er komen ook veel vlinder, bijen en andere insecten op af. Eén hectare wilde bloemen levert al snel zoveel nectar en pollen op dat er duizenden insecten van kunnen leven.


Deze bloeiende bermen moeten anders beheerd worden. Er wordt bijvoorbeeld minder vaak gemaaid, waardoor het gras hier tijdelijk hoger komt te staan. Hierdoor wordt het aantal soorten planten en dieren in de bermen vergoot. Je vindt deze bloemenlinten onder andere langs de Henriette Roland Holstlaan, de Aalderinkssingel, de Bleskolksingel, Nijreessingel, Bedrijvenparksingel en de Burgemeester Raveslootsingel. Dit zijn proeflocaties.

Maaien van bloemenlinten

Tijdens het maaien kunnen ook bloeiende bloemen per ongeluk worden meegemaaid. Dit is niet erg voor deze bloemen. Op de plekken die de gemeente maait, staan vooral meerjarige bloemen. Dat betekent dat de bloemen volgend jaar (of zelfs al later dit jaar) na het maaien vanzelf weer uitgroeien tot nieuwe bloemen. Op deze manier krijgen de nieuwe planten de kans om zo goed mogelijk te bloeien. Sommige ruigere velden worden minder vaak gemaaid vanwege de eitjes van insecten of het overwinteren van insecten.

De bedoeling is om het bloemenlint steeds iets verder uit te breiden.