ALMELO - Arjen Gerritsen is herbenoemd als burgemeester van Almelo. Dinsdagavond 1 november werd hij door Commissaris van de Koning Andries Heidema voor zijn tweede ambtsperiode beëdigd in de raadzaal van het stadhuis in Almelo.

“Mijn hartelijke gelukwensen met deze herbenoeming. Ook aan de gemeenteraad, het college en de inwoners van Almelo”, sprak Andries Heidema. In zijn toespraak karakteriseerde Heidema Gerritsen als een stevige bestuurder met een grote drive die ook kritisch naar zichzelf durft te kijken. “Jij klikt niet alleen met Almelo, Almelo klikt ook met jou.”

Vertrouwen


Burgemeester Gerritsen is blij met het in hem gestelde vertrouwen dat tot deze herbenoeming leidt. "Almelo is een fantastische stad met geweldige inwoners, bedrijven en organisaties. In Almelo heerst saamhorigheid en dat geeft veel energie om samen de goede dingen te doen.” Volgens Gerritsen heeft Almelo in de afgelopen periode grote stappen gezet als het gaat om onder meer werkgelegenheid, stadsontwikkeling en leefbaarheid. “Er is daarvoor veel en belangrijk werk verzet. Inwoners van onze stad verdienen kansengelijkheid en perspectief. En een stad waar ze trots op zijn. Dat is waar we het samen voor doen.”

Herbenoeming


Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. Het afgelopen jaar doorliep Commissaris van de Koning Heidema samen met leden van de Almelose gemeenteraad de procedure gericht op herbenoeming van de burgemeester. Begin dit jaar besloot de gemeenteraad om burgemeester Gerritsen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming.

De Bilt, Haren, Almelo


Arjen Gerritsen (1970) is vanaf 27 september 2016 burgemeester van Almelo. Hij begon zijn bestuurlijke carrière in 1998 als wethouder van Wierden. Daarna was hij burgemeester van Haren (2002-2007) en van De Bilt (2007-2016)