ALMELO - De gemeente Almelo zal € 1 per inwoner overmaken op Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving die Turkije en Syrië op maandag 6 februari heeft getroffen.

Almelo kent een grote Turkse gemeenschap. Veel inwoners hebben familie of relaties in het rampgebied. “Zij maken zich grote zorgen over het lot van hun familieleden, vrienden en bekenden in Syrië en Turkije”, geeft burgemeester Gerritsen aan. Hij liet maandag 6 februari namens het gemeentebestuur weten intens mee te leven met alle getroffenen. Ook zocht hij contact met de voorzitter van het moskeebestuur om zijn steun toe te zeggen en zijn medeleven te betuigen. Op dinsdag 7 februari hing de vlag voor het stadhuis half stok ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Giro555


De gemeente Almelo zal €1 per inwoner overmaken op Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze gemeentelijke gift van €75.000 is gebaseerd op een al langer bestaande bestuurlijke afspraak tussen raad en college dat de gemeente € 1 per inwoner beschikbaar stelt telkens wanneer de samenwerkende hulporganisaties Giro555 openstellen. Burgemeester Gerritsen: "Het verlies aan mensenlevens is ongekend, de hoeveelheid gewonden is talloos en de materiële schade is onbeschrijfelijk. Alle hulp is daarom nodig en welkom."

Condoleanceregister Turks Consulaat


Het Turkse Consulaat in Deventer heeft een condoleanceregister geopend. Burgemeester Gerritsen heeft via de consul-generaal Muammer Hakan Cengiz zijn medeleven betoond aan het Turkse volk, de regering en de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers van de Republiek Turkije in Nederland. "Wees ervan overtuigd dat alle slachtoffers en de grote nood en het verdriet in alle harten wordt gevoeld en in het gebed van velen opgedragen wordt."