ALMELO -Vorig jaar keerden 345 gedetineerden vanuit penitentiaire inrichting (PI) Almelo terug naar hun gemeente van herkomst. Om ervoor te zorgen dat die terugkeer succesvol is en iemand niet opnieuw de fout ingaat, moet het nodige geregeld worden. Om de samenwerking op dat gebied verder te intensiveren vond donderdagavond 8 september een netwerkbijeenkomst plaats in het Huis van Herstel op een steenworp afstand van de gevangenis in Almelo.


Bestuurders van gemeenten uit de regio, reclasseringsorganisaties en andere betrokken instanties waren op uitnodiging van PI Almelo te gast in het Huis van Herstel om met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking in de regio. Het Huis van Herstel is een gezamenlijk initiatief van de penitentiaire inrichting, veertien Twentse gemeenten en de drie reclasseringsorganisaties. Het is bedoeld voor gedetineerden in de laatste fase van hun straf die tijdens, maar ook na hun detentie hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze licht verstandelijk beperkt zijn, psychische problemen hebben en schuldproblematiek. Tijdens hun verblijf in het Huis van Herstel en na uitstroom naar een Twentse gemeente krijgen ze hulp aangeboden door diverse betrokken organisaties en instanties.

Ook de reguliere gedetineerden die verblijven in PI Almelo of een andere Nederlandse gevangenis keren na hun korte of langere celstraf terug naar de gemeente van herkomst. Om ervoor te zorgen dat die terugkeer goed verloopt moeten vaak de nodige stappen worden gezet. Zoals het regelen van een identiteitsbewijs, huisvesting en een inkomen of uitkering. Tijdens de bijeenkomst van donderdagavond bespraken de diverse aanwezigen hoe er nog beter kan worden samengewerkt.

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Frank Geers van PI Almelo was aanwezig bij het bestuurlijk overleg over de (ex-)gedetineerden: “Een succesvolle terugkeer van een ex-gedetineerde in de samenleving is een gezamenlijk belang. Iemand zit een straf uit omdat hij of zij een misdrijf heeft gepleegd of hiervan wordt verdacht, maar vrijwel elke gedetineerde is eveneens een burger die weer terugkeert in de eigen gemeente. Het is in het belang van zowel de ex-gedetineerde, de buurt als de gemeente dat iemand geen overlast veroorzaakt of weer de fout ingaat. Hoe meer passende zorg, aandacht en begeleiding er is voor deze personen, hoe groter de kans dat iemand niet recidiveert.”

Ondertekening convenant
Vanwege de coronabeperkingen was er nog geen officieel moment geweest om de samenwerking van de diverse partijen binnen het in 2021 gestarte Huis van Herstel officieel te bekrachtigen. Donderdag gebeurde dit alsnog. Namens de veertien Twentse gemeenten zette burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo zijn handtekening onder het samenwerkingsconvenant. Tiemenna Oosterhof (manager Tactus verslavingszorg) deed dit namens de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en plaatsvervangend vestigingsdirecteur Frank Geers tekende namens penitentiaire inrichting Almelo.