ALMELO - Het UWV heeft terecht geen WIA-uitkering met een verkorte wachttijd toegekend aan een man uit Almelo. De man heeft de ziekte CVS/ME en vroeg aan de uitkeringsinstantie om hem versneld volledig en duurzaam arbeidsongeschikt te verklaren. Op 11 januari 2020 was een stabiele of verslechterende situatie volgens het UWV nog niet bereikt. Verbetering van de belastbaarheid was toen namelijk nog niet uitgesloten

Verkorte wachttijd
Volgens de wet kan een zieke werknemer versneld in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dit wordt slechts in uitzonderlijke situaties aangenomen. Er moet dan sprake zijn van een medisch stabiele of verslechterende situatie. Herstel van arbeidsmogelijkheden moet zijn uitgesloten.

Verbetering belastbaarheid toen niet uitgesloten
In deze zaak heeft de arts van het UWV overtuigend toegelicht dat het op 11 januari 2020 nog niet uitgesloten was dat de situatie van de man kon verbeteren. Ze betrok daarbij de klachten van de man en de toen beschikbare en actuele medische informatie van zijn behandelaars. Daaruit kwam naar voren dat een multidisciplinaire behandeling nog mogelijk was, waardoor een verbetering van zijn belastbaarheid zou kunnen optreden.

De rechtbank kan de UWV-arts daarom volgen als zij zegt dat het toen - op 11 januari 2020 - niet was uitgesloten dat de voorgestelde behandeling tot verbetering van zijn belastbaarheid zou kunnen leiden. Een verkorte wachttijd is daarom niet aan de orde.

Inmiddels is de man volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard en krijgt hij een IVA-uitkering van het UWV.