ENSCHEDE/ALMELO - Afgelopen week zijn er meer dan honderd multidisciplinaire acties en controles geweest om ondermijnende criminaliteit in Twente te voorkomen en te bestrijden. Door als één overheid op te treden kan georganiseerde, ondermijnende criminaliteit effectiever worden aangepakt.


Criminele verbanden vormen op meerdere fronten een serieuze bedreiging voor de samenleving en het vertrouwen in de rechtsstaat. Criminelen maken bijvoorbeeld gebruik van bedrijven of dienstverleners om hun criminele activiteiten te maskeren of om zwart geld wit te wassen. Dit zorgt ook voor oneerlijke concurrentie.

Volgens Arjen Gerritsen, behalve burgemeester van Almelo ook regionaal portefeuillehouder ondermijning, krijgt de overheid door acties als deze meer zicht op wat er speelt op bijvoorbeeld industrieterreinen en in het buitengebied. “Samen met ondernemers hebben we gekeken wat de kwetsbaarheden zijn en hoe ondermijning voorkomen kan worden. Dat blijkt iedere keer opnieuw waardevol. Ondermijning kun je overal aantreffen.”

Bewust maken van risico’s

Twentse gemeenten besteden tijdens de Week tegen Ondermijning samen met de Omgevingsdienst Twente, politie, douane, brandweer, Veiligheidsregio Twente, provincie Overijssel, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Sociale Recherche Twente, Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en RIEC Oost-Nederland extra aandacht aan het voorkómen en aanpakken van criminaliteit. Doel van deze periodieke actieweek is om ondernemers bewust te maken van de risico’s en wat ondernemers kunnen doen om te voorkomen dat zij erbij betrokken raken. Ook afgelopen periode, ten tijde van de coronacrisis, bleek dit weer eens te meer van belang omdat foute investeerders regelmatig contact legden met ondernemers die in financiële nood verkeren door de crisis. In Hengelo sprak een delegatie van makelaars en notarissen met de burgemeester over ontwikkelingen en de aanpak van ondermijning. In de vastgoedsector wordt veel crimineel wit gewassen. Het is daarom juist zo belangrijk dat deze sector oren en ogen openhoudt en opvallende zaken meldt.

Resultaten en acties

 • Zes prostituees aangetroffen die zonder vergunning werkten. Bestuurlijke rapportages worden opgemaakt.

 • Meerdere controles uitgevoerd op leefbaarheid. Denk hierbij aan kamerverhuur en bewoning door arbeidsmigranten. Enkele tientallen panden gecontroleerd waarvan er tien niet voldeden aan de gestelde normen.

 • Tijdens de controles werden meer dan tien personen aangetroffen die niet waren ingeschreven in het gemeentelijk Basisregister Personen of die niet beschikten over een gedoogbeschikking bij bewoning van een recreatiewoning.

 • Pand gesloten vanwege brandonveilige situatie en overbewoning.

 • Bij een controle in een keet werden een vuurwapen en een vlindermes aangetroffen.

 • Meerdere milieuovertredingen bij metaal- en garagebedrijven op het gebied van verontreiniging, vergunningen en activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

 • Inning van 52.000 euro aan achterstallige belastingen.

 • Meerdere overtredingen in het kader van het activiteitenbesluit milieu (energiebesparing bedrijven).

 • Drie voertuigen in beslag genomen.

 • Drie gevallen van uitkeringsfraude. Meerdere nadere onderzoeken naar mogelijke gevallen van uitkeringsfraude.

 • Hennepplantage met 260 planten opgerold.

 • In het kader van bewustwording zijn er 35 adressen in het buitengebied bezocht. De bezochte personen waren over het algemeen positief.

 • Verborgen café achter een muur in een bedrijfspand

 • Brandgevaarlijke situaties aangetroffen bij meerdere panden. Bijvoorbeeld rookmelders die niet goed werken, stroomvoorziening niet in orde en andere gevaarlijke situaties.

Te mooi om waar te zijn

Inwoners toonden zich afgelopen week betrokken bij de veiligheid en leefomstandigheden in hun buurt. Zo werden in Almelo controleurs aangesproken door buurtbewoners die met tips en suggesties kwamen. Wanneer inwoners of ondernemers verdachte situaties zien of benaderd worden met iets dat te mooi lijkt om waar te zijn, is het belangrijk daar melding van te maken. Wanneer er direct politie moet komen, is het belangrijk 112 te bellen. Voor zaken die niet om spoed vragen maar die voor de politie waardevol kunnen zijn, kunnen mensen bellen met 0900-8844. Melden kan ook anoniem via het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800-7000.

Effectieve samenwerking

De periodieke actieweken bewijzen telkens hun waarde voor de samenwerkende diensten die op deze manier goed gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Informatie die verkregen is tijdens de verschillende controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties. Als er aanleiding toe is volgen hieruit nog vervolgacties als bestuurlijke rapportages of fiscale vorderingen.