ALMELO - De rechtbank Overijssel veroordeelt een 32-jarige en 33-jarige man tot een gevangenisstraf van 34 dagen en taakstraffen van 240 respectievelijk en 180 uren voor het schenden van hun ambtsgeheim en computervredebreuk. De mannen waren politieagenten en zochten zonder ambtelijk doel gericht door de politiesystemen naar informatie. Deze informatie speelden ze vervolgens door. Eén van de twee deed dit ook naar personen die zich in het criminele milieu bevonden en onderdeel uitmaakten van een criminele organisatie.


Vertrouwen ernstig geschaad

De mannen hebben, door zich niet als integer politieambtenaar te gedragen, het vertrouwen in en het aanzien van de politie zeer ernstig geschaad. Een onkreukbaar politiekorps is voor het functioneren van de rechtsstaat een absoluut vereiste. De mannen hebben ook het in hen door hun werkgever gestelde vertrouwen ernstig geschonden.

Vrijspraak deelname criminele organisatie

De rechtbank spreekt de mannen vrij van deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank is van oordeel dat niet bewezen kan worden dat zij tot deze organisatie behoorden. Op grond van het dossier kan worden vastgesteld dat zij contacten onderhielden met leden van de organisatie en dat zij meerdere keren de politiesystemen raadpleegden. Soms nadat een hennepkwekerij was ontmanteld, soms over zaken die niet over hennep gingen maar waar wel leden van de organisatie bij betrokken waren. Weliswaar hebben de mannen daarmee (mogelijk) strafbaar gehandeld, maar daaruit volgt niet dat ze deelnamen aan de criminele organisatie.