APELDOORN/OOST-NEDERLAND - Twee medewerkers van de politie uit Oost-Nederland hebben onlangs onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Beide medewerkers werden verdacht van zeer ernstig plichtsverzuim. Het team VIK (Veiligheid Integriteit en Klachten) deed daar de afgelopen tijd onderzoek naar. De twee zaken staan los van elkaar.


Uit het VIK-onderzoek bleek dat beiden de politiesystemen hebben geraadpleegd voor privédoeleinden. Daarnaast heeft een van hen onder meer in privétijd ongeoorloofd gebruik gemaakt van de politie-huisstijl. Voor de politieleiding was dit voldoende aanleiding om de collega’s te ontslaan. Beiden waren al buitenfunctie gesteld gedurende het onderzoek.

Beroepscode

De samenleving verwacht van politiemensen een voorbeeldfunctie. Zowel in het uniform als daarbuiten. Om medewerkers daarbij te helpen heeft de politie een beroepscode. Dit is een handleiding voor alle politiemedewerkers. In de beroepscode staan de kernwaarden van de politie en is beschreven wat die betekenen in het werk, maar ook daarbuiten.