TWENTE - In TC Tubantia staat vandaag een artikel over uitspraken die mogelijk zijn gedaan door een agent die zich kandidaat heeft gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. De uitspraken zijn gedaan op internet. De politie gaat onderzoeken of de uitspraken zijn gedaan door de agent en hoe ze zich verhouden tot wetgeving en de beroepscode van de politie. Als de uitspraken kloppen, dan gaat wat de politie betreft een aantal daarvan over de grens van het toelaatbare.

Voorbeeldfunctie
Districtchef Karlijn Baalman over het onderzoek: “Iedereen die bij de politie werkt is vrij om persoonlijke standpunten te hebben en deze uit te dragen. Dit draagt eraan bij dat we een afspiegeling zijn van de samenleving. Er is wel een grens, namelijk als een collega met het uitdragen van persoonlijke standpunten de wet of de beroepscode van de politie overtreedt. Politieambtenaren hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving en daar hechten we sterk aan. Daarom gaan we hier onderzoek naar doen en op basis daarvan trekken we conclusies."

Neutraal
Voor de politie is het behouden van de neutraliteit een van de belangrijkste pijlers. Baalman daarover: “Wij kiezen geen positie met betrekking tot politieke partijen en hun standpunten. We zijn een politie voor iedereen, ongeacht welke politieke voorkeuren iemand heeft.”