ENSCHEDE - Een man die een spoor van vernieling heeft achtergelaten, door zijn wil continu aan anderen op te dringen. Zo omschreef de officier van justitie een 37-jarige man uit Enschede, die vandaag terecht stond voor de rechtbank in Almelo. Hem wordt onder meer verweten dat hij in de periode van 2016 tot 2019 vier jonge vrouwen in de prostitutie heeft gedwongen.


Tijdens de rechtszaak schetste de officier van justitie een ontluisterend beeld van de handelwijze van de verdachte. Hij paaide de vrouwen – destijds allen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar – maar dwong hen al snel tot prostitutie. De vrouwen moesten voor de man op diverse plaatsen in Twente klanten ontvangen of bezoeken. De verdachte regelde daarbij de seksadvertenties, de huisvesting en de klanten, en bepaalde welke seksuele handelingen ze moesten verrichten en wat ze daarvoor moesten vragen. Eén vrouw werd dagenlang opgesloten. Geen van de vrouwen had zeggenschap over haar prostitutiewerk. De officier gebruikte daarbij het beeld van een verdachte die op de trap wachtte tot de klant weer vertrok, en daarna het geld afnam.

De verdachte zou de vrouwen niet alleen hebben geïsoleerd van familie en vrienden, maar ook geweld hebben gebruikt. Ook bedreigde hij de vrouwen, onder andere met tekstberichten, waarin hij refereerde aan de wapens waarover hij zou beschikken. Ook nadat de vrouwen zich na enkele weken of maanden van hem afkeerden, bleef hij dreigende berichten sturen. Bij de man zijn geen wapens aangetroffen, maar de vele foto’s waarop hij poseert met een heel wapenarsenaal acht de officier voldoende bewijs dat hij wel degelijk over wapens beschikte.

De man stond ook terecht voor een mishandeling en voor een afpersing, waarbij hij dreigde seksfoto’s te publiceren via Instagram als er niet betaald zou worden.

De verdachte heeft als minderjarige twee keer een PIJ maatregel (TBS voor jeugdigen) opgelegd gekregen, steeds voor delicten die een inbreuk maken op de lichamelijke integriteit. Hij heeft dit keer niet mee willen werken aan de observatie in het Pieter Baancentrum, waardoor een behandeladvies is uitgebleven.

Ondanks het ontbreken van een advies, vindt de officier van justitie het opleggen van TBS met dwangverpleging noodzakelijk. ‘De man is een gevaar voor de samenleving, en helpt iedereen in zijn nabijheid in de vernieling’, aldus de officier van justitie, ‘Het is onverantwoord dat de man zonder behandeling terugkeert in de maatschappij.’

Gezien het lange strafblad van de verdachte, de ernst van de feiten en het gebruikte geweld, vindt het OM een gevangenisstraf van vijf jaar en TBS met dwangverpleging op zijn plaats. Mocht de rechtbank geen TBS met dwangverpleging opleggen, dan zou een gevangenisstraf van negen jaar passend zijn.