ALMELO - Voor de 30-jarige man, die op 17 september 2021 twee vrouwen doodstak in Almelo, en vervolgens vanaf zijn balkon met een kruisboog schoot, is een gevangenisstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging passend. Hoewel de man ten tijde van het delict in een psychotische toestand verkeerde, betekent dit niet dat het zeer ernstige geweld hem helemaal niet toegerekend kan worden, zo betoogde de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Almelo.

Uit het requisitoir dat vandaag werd gehouden, spreekt opnieuw de enorme heftigheid van de gebeurtenissen op de bewuste dag. De officier van justitie schetste hoe de man met een mes de woning binnendringt van zijn alleenstaande buurvrouw, die op dat moment verzorgd wordt door een verpleegkundige en een familielid. Alleen al om de woning binnen te dringen is grof geweld gebruikt en minimaal zestien keer op de voordeur ingestoken. Pogingen van het familielid van de bewoonster om de man buiten te deur te houden, mochten niet baten. In de woning kan deze vrouw niet ontkomen aan de razernij van de man. Ze overlijdt aan 17 messteken. De bewoonster, die met een infuus op de bank lag, wordt met meerdere messteken om het leven gebracht.

Balkon

De verpleegkundige vlucht naar het balkon en belt nog met 112, voordat ze naar beneden valt: “Dit gesprek duurt bijna 5 minuten en laat horen wat in woorden niet is uit te drukken. Via de telefoon zijn de doodskreten in de woning hoorbaar. Bij het beluisteren van de geluidsbanden liepen de rillingen over mijn rug’’, aldus de officier van justitie. Terwijl de verpleegkundige zwaargewond op de grond ligt, wordt ze door de man vanaf het balkon beschoten met een kruisboog. Ook een politieman wordt door de man met de kruisboog beschoten. Een lid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) wordt met de kruisboog bedreigd, maar kan uiteindelijk de verdachte met zijn dienstwapen uitschakelen.

Uit het sporenonderzoek in de woning komt voldoende bewijs naar voren dat de 30-jarige verdachte verantwoordelijk is voor de gruwelijke gebeurtenissen. Het OM is van oordeel dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan een tweevoudige moord, tweevoudige poging tot moord en een bedreiging tegen het leven gericht.

Planmatig

Hoewel de verdachte niet het plan had om specifiek deze twee vrouwen van het leven te beroven, was er wel sprake van planmatig handelen. Daarbij verwees de officier naar de aantekeningen met zeer gewelddadige teksten die in zijn woning zijn gevonden. Ook zocht de verdachte op internet naar gruwelijke martelscenes en naar films en fragmenten uit een computerspel waarin mensen worden beschoten en gestoken. En er zijn meer aanwijzingen voor het planmatig handelen; zoals het meenemen van het mes naar de woning, het achtervolgen van het eerste slachtoffer door de woning en het schoonmaken en opbergen van het mes nadat de vrouwen gestoken zijn.

Ook vanaf het moment dat de man op het balkon verschijnt met de kruisboog, zijn er diverse momenten geweest waarop hij zich had kunnen bezinnen, maar dit niet heeft gedaan. Het OM gaat daarom bij alle strafbare feiten uit van opzet en van voorbedachte raad.

Strafbaar

Vervolgens komt de vraag aan de orde of de man strafbaar is, gezien zijn psychotische toestand. Dat de man zegt geen enkele herinnering meer te hebben aan de gebeurtenissen, maakt het lastig aan te geven in welke mate de stoornis heeft doorgewerkt in zijn gedrag. Desondanks ligt er een advies aan de rechtbank om de man als volledig ontoerekeningsvatbaar te beschouwen. Het OM neemt dat advies niet over.

Volgens het OM was er sprake van een psychose, maar betekent dit niet dat de man helemaal geen keuzevrijheid had. Diverse handelingen duiden daar op. ’’Er was sprake van een verdachte die zijn gedrag kon aanpassen aan de omstandigheden, die koos voor verschillende wapens, die ter plekke kon afwegen op wie hij zijn geweld met het mes richtte, kon afwegen op wie hij richtte met de kruisboog en op wie hij schoot, die verbaal en non-verbaal kon reageren op de politie, die tussendoor nog even een zoekslag kon maken op zijn telefoon en daarna de kruisboog weer ter hand nam en gebruikte’’, aldus de officier van justitie.

Verwijtbaar

Als de rechtbank wel van oordeel is dat de man als gevolg van de psychose volledig ontoerekeningsvatbaar is, kan er volgens het OM naast de tbs-maatregel toch gevangenisstraf opgelegd worden: ‘’Gedrag dat voortkomt uit een stoornis kan ook verwijtbaar zijn, als de verdachte zelf een rol heeft gespeeld bij het ontstaan, onderhouden of verergeren van de stoornis’’, aldus de officier van justitie. De officier van justitie betoogde dat daar sprake van is, omdat de man eerder onder invloed van drugs zichzelf levensgevaarlijk had verwond. Daarna is hij drugs blijven gebruiken. Hij keek bovendien tot vlak voor de fatale gebeurtenissen op 17 september naar gruwelijke films en deed agressieve uitlatingen dat hij iedereen ging afmaken.

‘’Hij stond niet alleen aan de zijlijn toe te kijken hoe het mis ging. Hij heeft daar zelf een bijdrage aan geleverd en in dat geval ben je medeverantwoordelijk voor de schade die je hebt aangericht.’’

De enorme ernst van de feiten en gevolgen voor nabestaanden en slachtoffers zijn duidelijk naar voren gebracht tijdens het spreekrecht. ‘’De enorme pijn en het bodemloze verdriet dat verdachte heeft veroorzaakt, het enorme leed dat hij teweeg heeft gebracht, kunnen door geen enkele straf of maatregel ongedaan worden gemaakt. Toch moet hier, naast de tbs-maatregel, een straf volgen’’, aldus de officier van justitie.

Alles afwegend vindt het OM, naast tbs met dwangverpleging, een gevangenisstraf van 22 jaar passend.