ALMELO - Tegen een inmiddels 18-jarige jongen uit Almelo is vandaag voor de kinderrechter in Almelo twee jaar jeugddetentie en Plaatsing in een Jeugd Inrichting (PIJ maatregel) geëist. Dit is de maximale straf voor een minderjarige van 17 jaar. De jongen stond terecht voor de doodslag op een 14-jarig meisje, op 10 januari van dit jaar in Almelo.

Omdat de jongen ten tijde van het delict nog 17 jaar en dus minderjarig was, vond de zitting achter gesloten deuren plaats. Het OM ziet geen reden om in deze zaak volwassenenstrafrecht toe te passen.

De jongen heeft op 10 januari het meisje op de scooter opgehaald en is, samen met zijn destijds 15-jarige broer, naar industrieterrein Het Wendelgoor gereden. In de dagen daaraan voorafgaand was er ruzie geweest en de jongens wilden het meisje ‘een klap geven’. Er is op het industrieterrein fors geweld gebruikt tegen het meisje en uiteindelijk is ze overleden door verwurging, is uit sectie gebleken. Het lichaam van het meisje is in de sloot geschopt en afgedekt met riet en maai-afval. Het verhullen van het lichaam wordt de jongen ook verweten.

Van een vooropgezet plan om het meisje van het leven te beroven (moord) is geen sprake, aldus de officier van justitie, maar wel van opzet op haar dood (doodslag). Bij de jongen is volgens deskundigen sprake van ontwikkelingsproblematiek. Dat maakt dat het strafbare feit hem in mindere mate toegerekend kan worden.

Gezien de bijzondere ernst van het feit, ziet de officier van justitie in de verminderde toerekenbaarheid geen reden om af te wijken van de maximale jeugddetentie van twee jaar. Met het oog op de ontwikkelingsproblematiek zou er bovendien een gedwongen behandeling in het kader van de PIJ-maatregel plaats moeten vinden.

Op 7 en 8 december is de zitting van de inmiddels 16-jarige broer, eveneens achter gesloten deuren bij de kinderrechter in Almelo.