ALMELO - Tegen een inmiddels 16-jarige jongen uit Almelo is vandaag bij de kinderrechter 1 jaar jeugddetentie geëist voor de doodslag op een 14-jarig meisje, op 10 januari van dit jaar in Almelo. De jongen was ten tijde van het strafbare feit 15 jaar. Voor een 15-jarige is de maximale jeugddetentie 1 jaar en kan er geen volwassenstrafrecht worden toegepast. Daarnaast heeft de officier van justitie gedwongen behandeling door middel van Plaatsing in een Jeugd Inrichting (PIJ maatregel) geëist.

De jongen is op 10 januari samen met zijn destijds 17-jarige broer met het meisje op een scooter naar industrieterrein Het Wendelgoor gereden. In de dagen daaraan voorafgaand was er ruzie geweest en de jongens wilden het meisje ‘een klap geven’. Er is op het industrieterrein fors geweld gebruikt tegen het meisje en uiteindelijk is ze overleden door verwurging, is uit sectie gebleken. Het lichaam van het meisje is in de sloot geschopt en afgedekt met riet en maai-afval. Het verhullen van het lichaam wordt de jongen ook verweten.

Van een vooropgezet plan om het meisje van het leven te beroven (moord) is geen sprake, aldus de officier van justitie, maar wel van opzet op haar dood (doodslag). Het OM is van oordeel dat er sprake is van medeplegen van doodslag. Beide jongens kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van het meisje.

Bij de jongen is volgens deskundigen sprake van ontwikkelingsproblematiek. Dat maakt dat het strafbare feit hem in mindere mate toegerekend kan worden. Gezien de bijzondere ernst van het feit, ziet de officier van justitie in de verminderde toerekenbaarheid geen reden om af te wijken van de maximale jeugddetentie voor een 15-jarige. Met het oog op de ontwikkelingsproblematiek zou er bovendien een gedwongen behandeling in het kader van de PIJ-maatregel plaats moeten vinden.

Tegen de destijds 17-jarige jongen is vorige week de maximale jeugddetentie van 2 jaar geëist en de PIJ-maatregel. De rechtbank doet op 23 december in beide zaken uitspraak.