NEDERLAND - Op 1 juli treedt de nieuwe Wet seksuele misdrijven in werking en worden meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Met deze nieuwe wet komt de wetgever meer tegemoet aan de huidige norm in de samenleving dat mensen in het seksuele verkeer respect moeten hebben voor de wensen en de grenzen van een ander. Instemming en gelijkwaardigheid zijn dan ook de rode draad.


Zo hoeft bij aanranding en verkrachting geen sprake meer te zijn van (fysieke) dwang; dwang wordt wel een strafverzwarende factor. Ook worden onder andere seksuele intimidatie en het seksueel benaderen van kinderen door volwassenen strafbaar gesteld. De nieuwe wet geldt voor strafbare feiten die worden gepleegd na 30 juni 2024.

Aanwijzing en richtlijnen aangepast

Om aan te sluiten bij de nieuwe wet heeft het Openbaar Ministerie de ‘Aanwijzing seksuele misdrijven’ en de relevante strafvorderingsrichtlijnen vernieuwd. Deze richtlijnen worden door officieren van justitie als uitgangspunt gebruikt bij het bepalen van een strafeis, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de zaak. Zo wordt in de richtlijn aanranding en verkrachting nu onderscheid gemaakt tussen de schuld-, opzet- en gekwalificeerde opzetvariant van aanranding en verkrachting.

/> Bekijk de volledige aanwijzing en/of de richtlijnen.

Wat betekent de nieuwe wet in de praktijk?

Landelijk officier van justitie huiselijk en seksueel geweld, Judith van Schoonderwoerd den Bezemer, legt in onderstaande video uit wat er verandert met de nieuwe wet, dat het niet makkelijker wordt om een seksueel misdrijf te bewijzen en wat je kunt doen als je zelf slachtoffer wordt. Zij is ook te horen in een podcast van het OM en de politie over de nieuwe wet, samen met de politie en Mariette Hamer (Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld).

/> Voor meer informatie over zeden en seksueel misbruik, zie de onderwerp pagina ‘Zeden en seksuele misdrijven’.