ALMELO - De krakers die verblijven in een leegstaand pand op het Indië-terrein in Almelo moeten dat pand en het terrein verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel besloten. Voor het einde van het weekend moeten ze vertrekken en hun spullen meenemen.

Krakers meerdere keren verzocht te vertrekken
Een deel van het Indië-terrein in Almelo is inmiddels herontwikkeld, in totaal komen er honderden nieuwe huizen. Het pand met de naam ‘Weverij IV’ is grotendeels gesloopt. In het gedeelte dat er nu nog staat zit asbest. Ontwikkelaar Ter Steege wil na de kerstvakantie beginnen met het saneren van het asbest om daarna het pand te slopen.. In het voorjaar werd duidelijk dat meerdere personen zich als krakers in dit pand hebben gevestigd. Hoeveel personen precies is niet vastgesteld. De krakers zijn meerdere keren verzocht om te vertrekken. Ondanks dat de brieven aan één van de krakers persoonlijk is overhandigd, is aan het verzoek geen gehoor gegeven.

Niet alleen illegaal, ook gevaarlijk

Voor de voorzieningenrechter staat vast dat de personen die nu in het pand verblijven daar geen toestemming voor hebben. Ook is het pand in bouwkundig slechte staat en is er sprake van asbest. Bewoning door de krakers is niet alleen illegaal, het levert ook gevaar op. Aan één van de krakers is een alternatieve woning aangeboden, maar dat aanbod heeft hij afgeslagen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de krakers het pand moeten verlaten. Dit moet binnen 48 uur. Ook mag het pand niet opnieuw bewoond worden zonder toestemming van de ontwikkelaar.