REUTUM - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag de broers Ruud en Frank ter H. veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een gewelddadige confrontatie op 5 augustus 2017 in het Twentse Reutum.

Gevangenisstraf van 14 jaar en van één jaar
Bij deze gebeurtenis zijn twee mannen (ook broers) met een mes in de rug gestoken. Als gevolg daarvan is een van hen overleden en de ander gewond geraakt. Ruud ter H. is voor doodslag en poging tot doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar.
Frank ter H. is voor openlijk geweld veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Hij is vrijgesproken van (het medeplegen van) doodslag en poging tot doodslag.

Eerder had de rechtbank beide verdachten veroordeeld voor het samen plegen(juridisch: medeplegen) van doodslag en de poging tot doodslag tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De voorlopige hechtenis van Frank ter H. is met ingang van vandaag opgeheven, omdat de aan hem opgelegde straf korter is dan de tijd die hij nu al vast zit.

Oordeel van het hof

Evenals de rechtbank heeft het hof bewezenverklaard dat Ruud ter H. zich heeft schuldig gemaakt aan de steekpartij waarbij een dode en een gewonde zijn gevallen. Anders dan de rechtbank is het hof echter van oordeel dat Ruud ter H. als enige verantwoordelijk is voor het steken van de twee broers. Het hof acht namelijk niet bewezen dat Frank ter H. een zodanige rol/betrokkenheid bij het steken heeft gehad dat hij als (mede)pleger van de doodslag en de poging tot doodslag kan worden aangemerkt. Om die reden is Frank ter H. dan ook vrijgesproken van de tenlastegelegde doodslag, poging tot doodslag en poging zware mishandeling.

Bij zijn oordeel ten aanzien van Frank ter H. met betrekking tot het steken met een mes heeft het hof onder meer het volgende betrokken. In het onderzoek zijn getuigen gehoord, onder wie ook personen die in relatie staan/stonden tot de slachtoffers. Geen van deze getuigen heeft verklaard dat Frank ter H. op enig moment een mes heeft vast gehad en daarmee beide broers, dan wel één van hen heeft gestoken. Daarnaast zijn ook geen andere sporen aangetroffen waaruit zodanige betrokkenheid van Frank ter H. bij het mes/het steken kan worden afgeleid. Frank is vanwege zijn rol in het geweld tegen de slachtoffers wel veroordeeld voor openlijk geweld.

Hof straft hoger en lager dan de rechtbank
Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep voor beide verdachten een gevangenisstraf van 12 jaar geëist. Deze straf had ook de officier van justitie bij de rechtbank geëist en was ook door de rechtbank opgelegd. Het hof komt bij Ruud ter H. tot een hogere straf, omdat het hof hem onder meer zwaar aanrekent dat hij na de vechtpartij in het café de gewelddadige confrontatie buiten heeft gezocht, waarbij is gestoken. Ook heeft het hof erbij betrokken het onnoemelijk en onherstelbaar leed dat de nabestaanden is aangedaan en de strafoplegging in vergelijkbare gevallen voor doodslag en een poging doodslag.

Het hof heeft daarbij ook het door Ruud ter H. gedaan beroep op noodweer en noodweerexces verworpen, omdat het niet aannemelijk is geworden dat het dodelijk getroffen slachtoffer het mes zou hebben gehad, Ruud ter H. dat van hem zou hebben afgepakt en het slachtoffer en diens broer daarmee tijdens de worsteling zou hebben gestoken.

Bij Frank ter H. komt het hof tot een veel lagere straf dan de rechtbank had opgelegd en de advocaat-generaal in hoger beroep heeft gevorderd, omdat hij is vrijgesproken van de doodslag, de poging tot doodslag en de poging zware mishandeling. Het hof heeft bij de bepaling van straf voor Frank ter H. onder meer acht geslagen op de straf die wordt opgelegd voor openlijk geweld onder vergelijkbare omstandigheden.