WINTERSWIJK - De rechtbank veroordeelt 3 mannen - een 41-jarige man uit Winterswijk, een 58-jarige man uit Almelo en een 39-jarige man uit Borne – tot cel- en taakstraffen voor het gijzelen van een ex-werknemer van een van de mannen en diens vriendin.


In maart 2018 is de ex-werknemer is door de 41-jarige werkgever gevraagd naar zijn bedrijfspand te komen. In dat pand stond een groep personen verborgen klaar. Het slachtoffer is vervolgens – samen met zijn vriendin – tegen hun wil in vast gehouden in het pand. Ze dwongen het slachtoffer een negatief krantenbericht over het bedrijf van de 41-jarige man van Facebook te verwijderen en hebben hem ernstig mishandeld. De 3 mannen ontkennen de gijzeling, de dwang en mishandeling. Hun advocaten pleiten voor vrijspraak, onder meer omdat de verklaringen van de ex-werknemer en zijn toenmalige vriendin niet betrouwbaar zouden zijn.

Gijzeling uiterst traumatiserend

Volgens de rechtbank zijn de 41-jarige en 58-jarige man – samen met anderen - schuldig aan de gewelddadige gijzeling en poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade. Ze hebben het slachtoffer daarbij met geweld gedwongen het Facebookbericht te verwijderen. De 39-jarige man is volgens de rechtbank medeplichtig.

Voor de slachtoffers was de gijzeling en mishandeling uiterst beangstigend en traumatiserend. Een gijzeling vormt een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer en brengt angst, bedreiging en onzekerheid met zich mee. Mishandeling zorgt voor pijn en leed bij het slachtoffer. De gevolgen kunnen gruwelijk en blijvend zijn.

Strafbepaling

Gelet op de ernst van de gijzeling, dwang en mishandeling legt de rechtbank gevangenisstraffen en taakstraffen op. Een deel van de gevangenisstraffen zijn voorwaardelijk, als waarschuwing. De straf van de 41-jarige en de 58-jarige man valt lager uit dan de eis van de officier van justitie, omdat de delicten ruim 4,5 jaar geleden zijn gepleegd. Hiermee is de redelijke termijn voor behandeling van de strafzaak overschreden. De straf van de 39-jarige man valt lager uit dan de eis, omdat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt dan de officier van justitie en hij als medeplichtige een minder grote rol speelde.

Initiator gijzeling

Volgens de rechtbank is de 41- jarige man - de ex-werkgever van 1 van de genoemde slachtoffers – de initiator van de vreselijke gebeurtenis in maart 2018. De rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 180 dagen. Waarvan 134 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Daarbij moet de man een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Als deze taakstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan kan hij 120 dagen in de cel doorbrengen.

Gevangenisstraf en taakstraf

De rechtbank veroordeelt de 58-jarige man uit Almelo tot een gevangenisstraf van 180 dagen. Waarvan 135 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Daarbij moet de man een werkstraf van 180 uur uitvoeren. Als de man deze taakstraf niet naar behoren uitvoert, dan kan hij 90 dagen de cel in.

Medeplichtig

De rechtbank veroordeelt de 39-jarige verdachte uit Almelo, die volgens de rechtbank medeplichtig is aan de poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade, tot een taakstraf van 60 uur. Als hij deze taakstraf niet naar behoren uitvoert, kan de verdachte 30 dagen de cel in.

Schadevergoeding

De rechtbank wijst de door de ex-werknemer gevorderde materiele en immateriële schade gedeeltelijk toe. De 3 mannen moeten hem in totaal bijna 3.300 euro betalen. Als zij het toegewezen bedrag niet betalen, dan kunnen ze elk 42 dagen worden vastgehouden, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.